Święta narodowe

W naszej szkole dużą wagę przykładamy do wychowania w duchu polskości. Pragniemy wykształcić wśród naszych uczniów silne poczucie więzi z Polską, postawę poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Czynimy to poprzez organizowanie apeli i wieczornic okolicznościowych z okazji świąt narodowych, a także pielęgnowanie tradycji i zwyczajów polskich, z którymi często uczniowie mają możliwość zapoznania się dopiero w naszej szkole.

Capstrzyk