77. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie spotkała się tutejsza Polonia, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i szkolna delegacja, aby złożyć wieńce na grobach - dr Józsefa Antalla seniora i płk Zoltána Báló – wielkich przyjaciół Polaków z okresu wielkiej wojny. Należy przypomnieć, że osoby te w czasie wojny z wielkim zaangażowaniem często narażając się na niebezpieczeństwo pomagały polskim uchodźcom na Węgrzech. József Antall senior (ojciec późniejszego pierwszego niekomunistycznego premiera Węgier po 1989 roku) i pułkownik Zoltán Baló byli opiekunami zarówno polskich cywili, jak i żołnierzy, którzy trafili na Węgry po kampanii wrześniowej 1939 roku. Ponad 100 tysięcy polskich uchodźców mogło - między innymi dzięki ich pomocy - żyć, uczyć się i pracować na Węgrzech w czasie wojny. 1 września, na grobach Antalla i Baló Polacy składają wieńce, by wyrazić pamięć i wdzięczność za wsparcie udzielone nam w czasie wojny.