Akcja sprzątania polskich kwater na cmentarzu UJ Koztemetu

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych 29 października uczniowie SPK wraz z rodzicami wzięli udział w szkolnej akcji sprzątania polskich kwater na cmentarzu Új Köztemető. Na tej największej polskiej nekropolii pochowanych jest ponad 100 uchodźców z czasów II wojny światowej, w tym także żołnierzy. Ideą przyświecającą akcji ma być pielęgnowanie wpisanej w polską tradycję postawy szacunku dla zmarłych i miejsca ich pochówki. Jednocześnie akcja stanowi aktywną formę uczczenia pamięci zmarłych, oddania im hołdu za trud, ból i ofiarność jaką ponieśli na rzecz niepodległej Polski. Dziękujemy serdecznie Wszystkim przybyłym na akcję uczniom i rodzicom, a także naszym drogim siostrom Annie i Weronice. Do zobaczenia za rok !!!