Akcji ekologiczna pt. "Kryptonim Ziemia 2018"

 Z tej okazji Święta Ziemi uczniowie SPK w Budapeszcie mieli okazję wziąć udział w przeprowadzonej na terenie szkoły akcji ekologicznej pt. "Kryptonim Ziemia 2018". Pan Piotr Bedyński - ekolog - hobbysta - w sposób niezwykle interesujący, wspierając się doświadczeniami fizycznymi, opowiedział o zagrożeniach naszego środowiska naturalnego. Spotkanie uzmysłowiło wszystkim uczniom, że - my ludzie- jeżeli chcemy ratować naszą planetę przed całkowitą degradacją i zagładą musimy wykazywać się wysoką świadomością ekologiczną. Nikt i nic nie zwalnia nas z tego obowiązku. Na zakończenie zajęć w młodszych grupach odbyła się wspólna segregacja śmieci z wykorzystaniem nowo zakupionych pojemników. Składamy serdeczne podziękowania panu Piotrowi za to bardzo pouczające spotkanie i pani Marcie za dostarczenie wspomnianych pojemników.