Prezentacja SPK

Szkoła Polska w Budapeszcie, zwana oficjalnie Szkolnym Punktem Konsultacyjnym (SPK), podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175 w Warszawie. Szkoła prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w zakresie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum.

logo