Warsztaty

Stwarzamy możliwości rozwoju zainteresowań i talentów naszych uczniów poprzez organizowanie licznych warsztatów artystycznych, konkursów ogólnoszkolnych i i festiwalu twórczości
dziecięcej, a także zachęcając ich do udziału w konkursach międzynarodowych.

teatr