Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska (SPL) w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5 w Warszawie. Szkoła prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w zakresie 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych (język polski i wiedza o Polsce, edukacja wczesnoszkolna). Realizowany program nauczania z wyżej wymienionych przedmiotów zgodny jest z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół poza granicami dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEiN.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć