Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE